Chrzest Święty

Chrzty w naszej parafii odbywają się po wcześniejszym ustaleniu.

Dziecko do chrztu świętego zgłaszają rodzice (nie dziadkowie, ani inni krewni) w kancelarii parafialnej, przynosząc z sobą następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka,
- dokument zawarcia ślubu kościelnego (który małżonkowie otrzymują w kościele),
- dane chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania) wraz z zaświadczeniem, że wybrana osoba może być chrzestnym (zaświadczenie uzyskuje się w parafii zamieszkania)

Chrzestnym może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- jest ochrzczona i bierzmowana,
- jest osobą praktykującą (czyli mogącą przystępować do sakramentów)

Nie może być rodzicem chrzestnym ktoś, kto żyje w „wolnym związku”, albo w związku cywilnym.

Rodzice i chrzestni winni zatroszczyć się o to, aby wcześniej przystąpić do spowiedzi świętej i w czasie Mszy Świętej przystąpić do Komunii Świętej.


Małżeństwo

Zaręczyny

Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, tj. o ile to możliwe rodzice, rodzeństwo i dziadkowie powinni się spotkać na skromnej uroczystości rodzinnej. Dobrze zorganizowana i przeżyta uroczystość ułatwi nawiązanie bliższych kontaktów obydwu rodzinom. Rodzice obydwu stron (a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 1168) do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Są bowiem świadomi, że dalsze losy ich przyszłego związku zależą w dużym stopniu od trafnego wzajemnego wyboru" (nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Jeśli zdecydowaliście się na małżeństwo:

- ustaliliście datę i zarezerwowaliście sobie salę
- przyjdźcie do kancelarii parafialnej, aby spotkać się i porozmawiać ze swoim proboszczem

Pierwszym krokiem formalnym będzie spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (w zależności od tego w czyjej parafii będzie ślub)

ŚLUB W INNYM KOŚCIELE

Jeśli narzeczeni planują zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii (albo kościele), która nie jest parafią zamieszkania żadnego z narzeczonych, należy zaraz przy ustaleniu daty ślubu w tamtejszym kościele zapytać tamtejszego księdza, czy spisze protokół przedmałżeński.

Jeśli tak: wówczas narzeczeni proszą proboszcza narzeczonej, albo narzeczonego o ZGODĘ NA SPISANIE PROTOKOŁU I PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA W INNEJ PARAFII.

Jeśli nie: wówczas narzeczeni wybierają parafię narzeczonej lub narzeczonego, aby tam spisać protokół przedmałżeński i otrzymać na samym końcu procesu przygotowania do małżeństwa – LICENCJĘ, którą później zaniosą do kościoła, gdzie odbędzie się ślub.

UWAGA!!!
Spisanie protokołu, niezależnie od tego gdzie nastąpi, powinno się odbyć co najmniej 3 miesiące przed datą ślubu.

Aby spisać protokół w parafii św. Siostry Faustyny Kowalskiej należy umówić się kilka dni wcześniej z proboszczem i przynieść ze sobą do kancelarii:

1. Dowody osobiste
2. Metryki chrztu do ślubu (wypisane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii)

Uwagi:

Po metrykę chrztu trzeba udać się osobiście z dowodem tożsamości do parafii w której było się ochrzczonym (jeśli ktoś się przeprowadził i mieszka od lat w innej parafii, nie oznacza to, że informacja o chrzcie została tam przesłana. Ta informacja znajduje się tylko w parafii chrztu).

3. Ostatnie świadectwo szkolne, poświadczające uczestnictwo w katechizacji, albo indeks ukończenia katechizacji

4. Narzeczeni, którzy są w związku cywilnym winni dostarczyć świadectwo zawarcia kontraktu cywilnego

Po spisaniu protokołu, w dalszym ciągu

5. Narzeczeni winni dostarczyć 3 kopie dokumentów z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. Dlatego nie należy tych dokumentów brać z urzędu wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu

6. Świadectwo ukończenia Nauk Przedmałżeńskich

7. Świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

Inne informacje:

Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Kartka do spowiedzi św.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

Katechezy dla narzeczonych można wybrać spośród trzech zaproponowanych form:

• Czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych - cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce według informacji na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.

• Dwudniowe katechezy dla narzeczonych - organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30 - 19.00 i w niedzielę od 9.00 - 15.00. Informacje i zapisy: w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na Dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.

• Katechezy dla narzeczonych "dla tych, którzy chcą czegoś więcej" - trwają 12 spotkań co tydzień po trzy godziny, rozpoczynają się zwykle w październiku i w lutym. W czasie tych katechez odbywają się także trzy spotkania w poradni. Katechezy te organizują xx. Jezuici w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życie Rodzinnego

W poradni można:

• porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
• przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
• nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
• uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
• poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
• otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
• wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
• uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej,
• omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody dr J. Rötzera (NPR) lub jednodniowym Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).

Udział w Kursie NPR i w Warsztatach Komunikacji zastępuje dwa spotkania w poradni. Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR.

Z Dzienniczka s. Faustyny

W pewnym momencie obecnosc Boza przeniknela moja cala istote, umysl moj zostal dziwnie oswiecony w poznaniu Jego Istoty; przypuscil mnie [Bog] do poznania swego zycia wewnetrznego. Widzialam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani wieksza jedna z Nich ani w pieknosci, ani w swietosci nie ma roznicy, bo jedno sa. Jedno, absolutnie jedno sa. Milosc Jego przeniosla mnie w to poznanie i zlaczyla mnie ze soba. Kiedy bylam zlaczona z jedna [Osoba Boska], to takze bylam zlaczona z druga i trzecia [Osoba Boska], tak ze, jak sie laczymy z jedna, przez to samo laczymy sie z tymi dwiema Osobami tak samo jak z jedna. Jedna ich jest wola, jeden Bog, chociaz w Osobach Troisty. Kiedy sie duszy udziela jedna z trzech Osob, to moca tej jednej woli jest zlaczona z trzema Osobami i jest zalana szczesciem, ktore splywa z Trojcy Przenajswietszej; tym szczesciem karmia sie swieci. Szczescie, jakie tryska z Trojcy Przenajswietszej, uszczesliwia wszystko, o jest stworzone; tryska zycie, ktore ozywia i daje wszelkie zycie, ktore z Niego bierze poczatek. W tych chwilach dusza moja doznala tak wielkich rozkoszy Bozych, ktorych trudno mi wyrazic. [Dz. 911]

171330