Wizytacja kanoniczna to czas spotkania parafian z biskupem. To wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa i wskazówki duszpasterskie. 

W pierwszą niedzielę listopada z taką wizytą przybył do naszej parafii Ksiądz Biskup Janusz Mastalski - biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. W drzwiach kościoła został On przywitany przez ks. Proboszcza, służbę ołtarza oraz  Przewodniczących Rady Parafialnej: p. Beatę Medes i p. Marka Maciążke. W przedsionku kościoła Ksiądz Biskup ucałował relikwie św. s Faustyny a następnie pokropił wiernych wodą święconą. Po dojściu do ołtarza uklęknął, by razem z Księdzem Proboszczem zawierzyć Jezusowi Chrystusowi czas wizytacji i jej owoce.
 
Po porannej Mszy świętej, podczas której Ksiądz Biskup skierował do zebranych słowo, spotkał się z Różami Żywego Różańca. Podkreślił jak wielką moc ma ufna modlitwa, odmówił z zebranymi tajemnicę Różańca świętego i każdemu z członków Żywego Różańca udzielił indywidualnego błogosławieństwa. Warto dodać, że każdy kto podchodził do błogosławieństwa miał być imiennie przedstawiony przez Księdza Proboszcza.
 
Potem był czas na spotkanie się Księdza Biskupa z grupami parafialnymi: ministrantami i scholą oraz z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. To spotkanie okazało się być niezwykle radosne i pełne uśmiechu. Ksiądz Biskup okazał się mistrzem dialogu z młodymi, którzy prześcigali się w zadawaniu pytań.
 
Zdecydowanie najważniejszym momentem wizytacji  była Eucharystia o godz. 9:30, której przewodniczył sam Ksiądz Biskup Janusz. W homilii odniósł się do trzech barier stojących na drodze do świętości: rozczarowania, zawiedzenia i obojętności. Wskazywał, by za przykładem patronki parafii św. s. Faustyny, pokonywać je uczynkami miłosierdzia - modlitwą, dobrym słowem i czynem.
 
Na zakończenie Mszy świętej młodzież parafii: Zuzia Medes i Dominik Kołodziej wyrazili wdzięczność za dar obecności Ks. Biskupa w naszej wspólnocie.
 
Ostatnim punktem programu wizytacji było spotkanie z Radą Parafialną. Ksiądz Biskup wyraził radość, że parafia pięknieje i są podejmowane liczne działania troski o kościół i jego otoczenie, ale przede wszystkim, że rozwija się jako wspólnota tworzących ją ludzi. Swoje zalecenia Ksiądz Biskup przekaże w sprawozdaniu na ręce Księdza Proboszcza a my będziemy im  posłuszni.

Z Dzienniczka s. Faustyny

Jedna godzina rozwazania mojej bolesnej meki wieksza zasluge ma anizeli caly rok biczowania sie az do krwi.