Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych, po odśpiewanych nieszporach, udaliśmy się procesyjnie na Cmentarz Parafialny, by czuwać i modlić się przy grobach bliskich. Przy 5 stacjach polecaliśmy Bogu dusze zmarłych: Kapłanów, Rodziców, krewnych i przyjaciół,  ofiary wojen oraz wszystkich wiernych zmarłych. 

Wieczorem, przy świetle pochodni, modlitwy na cmentarzu poprowadziła młodzież. Pomysł wieczornej modlitwy tak się spodobał, że w Dzień Zaduszny także został kontynuowany. 
 
Pamiętajmy, by jak najczęściej wspierać dusze czyśćcowe. Modlitwa, dobre uczynki, odpusty Kościoła - to skarby, które możemy ofiarować im każdego dnia.

Z Dzienniczka s. Faustyny

Tak, corko moja, cokolwiek czynisz blizniemu - mnie czynisz.