Z Dzienniczka s. Faustyny

Modl sie za kaplanow, szczegolnie w tym czasie zniw.