Z Dzienniczka s. Faustyny

Nie znajdzie ludzkosc uspokojenia, dopokad sie nie zwroci z ufnoscia do milosierdzia mojego.