Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia Bożego. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 299, 699).

Św. Jan Pawł II powiedział: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia”(Łagiewniki 2002r.).

II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w całym Kościele (zgodnie z życzeniem Pana Jezusa) jako Święto Bożego Miłosierdzia. Dziś o godz. 14:30 nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Będziemy dziękować Panu Bogu za niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Jego Miłosierdzia.

Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składam jeszcze raz serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Jest naszą ogromną radością tak liczna obecność wiernych i budujące świadectwo wiary wyrażone w tych świętych dniach. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.

Dzisiaj także rozpoczyna się 79 Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego Miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Wspieramy dzieła Caritas. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.

W przyszłą niedziela składka przeznaczona będzie na potrzeby CARITAS Archidiecezjalnej z racji Tygodnia Miłosierdzia.

Czcicieli MB Nieustającej Pomocy zapraszamy na nowennę w środę po Mszy Św., o godz. 18.00.

Czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy w najbliższy, III – piątek miesiąca, na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. po Mszy Św o godz. 18.

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Biblijną przeżywaną pod hasłem: ”Czy chcecie gardzić Kościołem Boga?” (1 Kor 11, 22), rozpocznie się 13 Tydzień Biblijny i Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku lekturę i podstawę zgłębiania Słowa Bożego będzie stanowić Ewangelia według Św. Jana. To okazja dla nas, abyśmy sięgnęli po Słowo Boga w naszych indywidualnych i rodzinnych modlitwach.

W naszym Kościele o godz. 14:15 Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Dziś trzecią niedzielę miesiąca ,ofiary zbierane na tacę, przeznaczone będą na prace związane z położeniem chodnika na cmentarzu.

Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia składamy serdeczne życzenia. Bóg zapłać za dzielenie się dobrocią i troskę o parafię. Dziękujemy za wszelkie dary na święta. Niech Boże błogosławieństwo umocni Was w przeżywaniu okresu wielkanocnego i skutecznej modlitwie o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie.

Wszystkim Wam, drodzy Goście i Parafianie, Dostojni Jubilaci oraz Solenizanci, życzę, byśmy jako Kościół Pielgrzymujący za Chrystusem Zmartwychwstałym do domu Ojca, z odwagą wiary wskazywali wszystkim, że nasz Miłosierny Pan zmartwychwstał i żyje. Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego Miłosierdzie wszędzie tam, gdzie panuje ciemność i manipulacja, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi egoizm, przemoc, nienawiść, wyzysk i wojna.

Z Dzienniczka s. Faustyny

Nie sadzic nigdy nikogo, dla innych miec oko poblazliwe, a dla siebie surowe. Do Boga odnosic wszystko, a w oczach wlasnych czuc sie tym, czym jestem to jest najwieksza nedza i nicoscia. W cierpieniach zachowywac sie cierpliwie i spokojnie, wiedzac, ze wszystko z czasem przeminie. [Dz. 253]